Edukad projektid

eesti keeles / in English

Public awareness on sustainable high - technologies

akronüüm: P.U.S.H.
algus: 2002-06-01
lõpp: 2003-06-30
 
programm: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
alaprogramm: GROWTH - Konkurentsivõimeline majanduskasv
instrument: Preparatory, accompanying and support measures - Ettevalmistavad, kaasnevad ja toetavad meetmed
projekti number: 69702
kestus kuudes: 13
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator CYBION S.R.L. IT
2 partner Hill and Knowlton Eesti Aktsiaselts EE http://www.hillandknowlton.ee