Edukad projektid

eesti keeles / in English

Transfer and fate of harmful algal bloom (hab) toxins in european marine waters

akronüüm: FATE
algus: 2002-01-01
lõpp: 2004-12-31
 
programm: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
alaprogramm: EESD - Keskkond ja säästev areng
instrument: Cost-sharing contracts - Kulusid jagav projekt
projekti number: 60377
kestus kuudes: 36
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator University of Kalmar SE
4 partner Tartu Ülikool EE http://www.ut.ee