Edukad projektid

eesti keeles / in English

European database for ultraviolet radiation climatology and evaluation

akronüüm: EDUCE
algus: 2000-06-01
lõpp: 2003-12-01
 
programm: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
alaprogramm: EESD - Keskkond ja säästev areng
instrument: Cost-sharing contracts - Kulusid jagav projekt
projekti number: 52173
kestus kuudes: 42
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator UNIVERSITAET HANNOVER DE
16 partner Tartu Observatoorium EE http://www.aai.ee