Edukad projektid

eesti keeles / in English

Integrated strategies for the management of transboundary waters on the eastern european fringe - the pilot study of lake peipsi and its drainage basin

akronüüm: MANTRA-EAST
algus: 2001-02-01
lõpp: 2004-01-31
 
programm: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
alaprogramm: EESD - Keskkond ja säästev areng
instrument: Cost-sharing contracts - Kulusid jagav projekt
projekti number: 57231
kestus kuudes: 36
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator JORDFORSK - CENTRE FOR SOIL AND ENVIRONMENTAL RESEARCH NO
2 partner Peipsi Koostöö Keskus EE Gulnara Roll
3 partner Eesti Maaülikool EE http://www.emu.ee
13 partner Tallinna Tehnikaülikool EE http://www.ttu.ee
14 partner Tartu Ülikool EE http://www.ut.ee