Edukad projektid

eesti keeles / in English

Process based integrated management of constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment scale

akronüüm: PRIMROSE
algus: 2001-01-01
lõpp: 2003-12-31
 
programm: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
alaprogramm: EESD - Keskkond ja säästev areng
instrument: Cost-sharing contracts - Kulusid jagav projekt
projekti number: 56940
kestus kuudes: 36
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator JORDFORSK - CENTRE FOR SOIL AND ENVIRONMENTAL RESEARCH NO
5 partner Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MTÜ EE Tõnu Mauring http://www.ceet.ee
7 partner Tartu Ülikool EE http://www.ut.ee