New Challenges of Peacekeeping and the European Union’s Role in Multilateral Crisis Management

akronüüm:
algus: 2009-01-22
lõpp: 2013-03-25
 
programm: COST - Euroopa teaduse ja tehnika alane koostöövõrk
alaprogramm: IS - Indiviidid, ühiskond, kultuur ja tervis
projekti number: IS0805
kestus kuudes:
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
koordinaator BE
partner Tallinna Ülikool EE Tiago Marques http://www.tlu.ee