Edukad projektid

eesti keeles / in English

Background cRiteria for the IDentification of Groundwater thrEsholds

akronüüm: BRIDGE
algus: 2005-01-01
lõpp: 2006-12-31
 
programm: FP6 - Euroopa Liidu 6. raamprogramm
alaprogramm: POLICIES - Poliitika toetamine ning teaduse ja tehnoloogia vajaduste ennetamine
instrument: STREP - Sihtotstarbelised teadusprojektid
projektikonkurss: FP6-2003-SSP-3
projekti number: 006538
kestus kuudes: 24
partnerite arv: 27
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES FR Anne Marie FOUILLAC
25 partner Tartu Ülikool EE http://www.ut.ee