Edukad projektid

eesti keeles / in English

Dissemination Strategy on Electricity Balancing for large Scale Integration of Renewable Energy

akronüüm: DESIRE
algus: 2005-06-01
lõpp: 2007-05-31
 
programm: FP6 - Euroopa Liidu 6. raamprogramm
alaprogramm: SUSTDEV - Säästev areng, globaalsed muutused ja ökosüsteemid (energia, transport, keskkond)
instrument: SSA - Eritoetustegevused
projektikonkurss: FP6-2003-TREN-2
projekti number: 513473
kestus kuudes: 24
partnerite arv: 10
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator AALBORG UNIVERSITY DK
10 partner Tallinna Tehnikaülikool EE http://www.ttu.ee