Edukad projektid

eesti keeles / in English

Large-scale production of charcoal for use in coal fired power and co-generation plants

akronüüm: POWER-GRADE CHARCOAL
algus: 2005-09-01
lõpp: 2007-08-31
 
programm: FP6 - Euroopa Liidu 6. raamprogramm
alaprogramm: SME - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud tegevused
instrument: CRAFT - Koostöös elluviidavad VKE teadusprojektid
projektikonkurss: FP6-2003-SME-1
projekti number: 018080
kestus kuudes: 24
partnerite arv: 8
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator BTG Biomass Technology Group B.V. NL Douwe Van den Berg
2 partner Ener E. A. AS EE