Investigating Cultural Sustainability

akronüüm:
algus: 2010-12-02
lõpp:
 
programm: COST - Euroopa teaduse ja tehnika alane koostöövõrk
alaprogramm: IS - Indiviidid, ühiskond, kultuur ja tervis
projekti number: IS1007
kestus kuudes:
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
koordinaator FI Katriina Soini
partner Tallinna Ülikool EE Hannes Palang http://www.tlu.ee