Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change (EURO-AGRIWAT)

akronüüm: EURO-AGRIWAT
algus: 2011-12-01
lõpp:
 
programm: COST - Euroopa teaduse ja tehnika alane koostöövõrk
alaprogramm: ES - Teadused Maast, bioloogiline mitmekesisus ning keskkonna juhtimine
projekti number: ES1106
kestus kuudes:
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
koordinaator IT Anna Dalla Marta
partner Eesti Maaviljeluse Instituut EE Jüri Kadaja http://www.eria.ee
partner Eesti Maaviljeluse Instituut EE Triin Saue http://www.eria.ee