Analytical Techniques for Biorefineries

akronüüm:
algus: 2009-07-11
lõpp: 2013-10-14
 
programm: COST - Euroopa teaduse ja tehnika alane koostöövõrk
alaprogramm: FP - Metsad, nende tooted ja teenused
projekti number: FP0901
kestus kuudes:
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
koordinaator Åbo Akademi University FI
partner Tallinna Tehnikaülikool EE Mihkel Kaljurand http://www.tut.ee