Edukad projektid

eesti keeles / in English

Transsfer of successful supporting schemes for technology-based start-ups to innovative actions in newly associated countries

akronüüm: TRANSACT
algus:
lõpp:
 
programm: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
alaprogramm: INNOVATION-SME - Innovatsioon ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete osaluse soodustamine
instrument: N/A - andmed puuduvad
projekti number: 67064
kestus kuudes:
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator Attempto Service GmbH DE
2 partner Tartu Ülikool EE http://www.ut.ee