Edukad projektid

eesti keeles / in English

Consortia for Agri-Food in Europe

akronüüm:
algus:
lõpp:
 
programm: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
alaprogramm: INNOVATION-SME - Innovatsioon ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete osaluse soodustamine
instrument: N/A - andmed puuduvad
projekti number: 800000002
kestus kuudes:
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
partner Archimedes SA EE Rene Tõnnisson http://www.archimedes.ee