Edukad projektid

eesti keeles / in English

Regional centre of excellence in neww functional materials, their design and exploitation

akronüüm: REGENE
algus: 2000-10-01
lõpp: 2004-03-31
 
programm: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
alaprogramm: INCO - Teadustegevuse rahvusvahelise positsiooni kindlustamine
instrument: Preparatory, accompanying and support measures - Ettevalmistavad, kaasnevad ja toetavad meetmed
projekti number: 52612
kestus kuudes: 42
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator Tartu Ülikool EE Kristjan Haller http://www.ut.ee