Edukad projektid

eesti keeles / in English

Strenghtening Estonian Capacity in Participation of Community RTD Programmes

akronüüm:
algus: 2001-03-01
lõpp: 2002-02-28
 
programm: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
alaprogramm: INCO - Teadustegevuse rahvusvahelise positsiooni kindlustamine
instrument: Preparatory, accompanying and support measures - Ettevalmistavad, kaasnevad ja toetavad meetmed
projekti number: 54770
kestus kuudes: 12
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator Archimedes SA EE Rein Kaarli http://www.archimedes.ee