Edukad projektid

eesti keeles / in English

Science and technology week for future european scientists. Research on Sources of energy

akronüüm:
algus: 2001-05-01
lõpp: 2002-01-31
 
programm: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
alaprogramm: HUMAN POTENTIAL - Inimpotensiaali arendamine ja sotsiaalmajanduslik uurimistöö
instrument: Preparatory, accompanying and support measures - Ettevalmistavad, kaasnevad ja toetavad meetmed
projekti number: 57074
kestus kuudes: 9
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus SA EE Kertu Saks
3 partner Hill and Knowlton Eesti Aktsiaselts EE Viive Aasma http://www.hillandknowlton.ee
4 partner Teaduskeskus Ahaa SA EE Tiiu Sild http://www.ahhaa.ee