Edukad projektid

eesti keeles / in English

Rapid induction of passive immunity against weapons of bioterrorism using transformed GRAS (generally regarded as safe) microorganisms

akronüüm: BIODEFENSE
algus: 2004-08-01
lõpp: 2007-07-31
 
programm: FP6 - Euroopa Liidu 6. raamprogramm
alaprogramm: POLICIES - Poliitika toetamine ning teaduse ja tehnoloogia vajaduste ennetamine
instrument: STREP - Sihtotstarbelised teadusprojektid
projektikonkurss: FP6-2003-NEST-A
projekti number: 508912
kestus kuudes: 36
partnerite arv: 4
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator KAROLINSKA INSTITUTET SE Lennart Hammarström http://www.ki.se
2 partner Tartu Ülikool EE Marika Mikelsaar http://www.ut.ee