Edukad projektid

eesti keeles / in English

Integration Europe's Mobile ICT Community - Networking Innovation Activities, Entrepreneurs, Clusters and Leading Stakeholders in the Mobile Information and Communication Technology Sector

akronüüm: MCLUSTERS
algus: 2005-12-14
lõpp: 2008-06-13
 
programm: FP6 - Euroopa Liidu 6. raamprogramm
alaprogramm: INNOVATION - Teadus ja innovatsioon
instrument: CA - Koordineerivad tegevused
projektikonkurss: FP6-2004-INNOV-6
projekti number: 022472
kestus kuudes: 30
partnerite arv: 16
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
1 koordinaator INTERLACE-INVENT APS DK Jakob H. Rasmussen
10 partner BDA Consulting OÜ EE