Harmonisation of National Inventories in Europe : Techniques for Common Reporting

akronüüm:
algus: 2004-06-10
lõpp: 2008-12-27
 
programm: COST - Euroopa teaduse ja tehnika alane koostöövõrk
alaprogramm: FP - Metsad, nende tooted ja teenused
projekti number: E43
kestus kuudes:
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
koordinaator FI
partner Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus EE Veiko Adermann