Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging, and clinical perspectives

akronüüm: TIMELY
algus: 2010-01-13
lõpp: 2014-04-26
 
programm: COST - Euroopa teaduse ja tehnika alane koostöövõrk
alaprogramm: TD - Erialade vaheline
projekti number: TD0904
kestus kuudes:
partnerite arv:
partneri jrk nr ja roll partneri nimi riik kontaktisik koduleht
koordinaator Institute for Language and Speech Processing EL
partner Tartu Ülikool EE Bruno Mölder http://www.ut.ee