Science and technology week for future european scientists. Research on Sources of energy

acronym:
start: 2001-05-01
end: 2002-01-31
 
programme: FP5 - Euroopa Liidu 5. raamprogramm
sub-programme: HUMAN POTENTIAL - Inimpotensiaali arendamine ja sotsiaalmajanduslik uurimistöö
instrument: Preparatory, accompanying and support measures - Ettevalmistavad, kaasnevad ja toetavad meetmed
project number: 57074
duration in months: 9
partner count:
partner no and role partner name country contact person web page
1 coordinator Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus SA EE Kertu Saks
3 partner Hill and Knowlton Eesti Aktsiaselts EE Viive Aasma http://www.hillandknowlton.ee
4 partner Teaduskeskus Ahaa SA EE Tiiu Sild http://www.ahhaa.ee